Headlines News :

Tuesday, February 22, 2011

List of Madrasa in SIRAJGANJ District

SHERNAGAR AHKAMUS SUNNAH FAZIL MADRASAH
Village/Road : SHERNAGAR
Post office : SHERNAGAR
Union : WARD NO-
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJMEGHULLA NAZMUL ULUM FAZIL MADRASAH
Village/Road : MEGHULLA
Post office : BARADHUL
Union : DAULATPUR
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJKALYAN PUR ROWSHONIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KALYAN PUR
Post office : KALLYANPUR
Union : DHUKARIA BERA
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJTAMAI ISLAMIA FAZIL MADRASHA
Village/Road : TAMAI
Post office : TAMAI
Union : BHANGABARI
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJGABERPARA D.B. FAZIL MADRASAH
Village/Road : DHUKURIA BERA
Post office : DHUKURIA BERA
Union : DHUKARIA BERA
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJDELUA ISLAMIA ALIM MADRASHA
Village/Road : SOBORNA
Post office : BELKUCHI
Union : WARD NO-
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJSHOGUNA ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : SAGUNA
Post office : SAGUNA
Union : DHUKARIA BERA
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJRAJPUR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : RAJPUR
Post office : RAJAPUR
Union : RAJAPUR
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJCHALA ISLAMIA GIRLS DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHALA
Post office : SOHAGPUR
Union : WARD NO-
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJDUL GAGRA KHALI DARUL FALAH DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : DUL GAGRA KHALI
Post office : KALLAYANPUR
Union : DAULATPUR
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJBISWAS BARI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BISWAS BARI
Post office : BAHNGBARI
Union : BHANGABARI
Thana : BELKUCHI
District : SIRAJGANJDHUKURIA ISLAMIA DAKHIL MADRASHA KHASHKAOWLIA DAKHAN ZOTPARA DAKHIL
Village/Road : DHUKURIA MADRASHA
Post office : DHUKURA,BERA Village/Road : DAKHAN ZOTPARA
Union : DHUKARIA BERA Post office : CHOWHALI COLLEGE
Thana : BELKUCHI Union : KHAS KAULIA
District : SIRAJGANJ


Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJSHAMBHUDIA AZIZIA ALIM SENIOR MADRAHA
Village/Road :
Post office : JUSURIA
Union : BAGUTIA
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJSTHAL CHAR DARUSSALAM DAKHIL MADRASHA
Village/Road : STHAL CHAR
Post office : STALCHAR BAZER
Union : STHAL
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJBOALKANDI ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BOALKANDI
Post office : STALCHAR BAZAR
Union : SADIA CHANDPUR
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJKHASH KAWLIA SIDDQIA FAZIL MADRASHA
Village/Road : KHASH KAWLIA
Post office : KHASH KAWLIA
Union : KHAS KAULIA
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJCHAR DHITPUR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHAR DHITPUR
Post office : KHASKAWLIA
Union : GHARJAN
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJCHOWHALI MOHILA FAZIL MADRASHA
Village/Road : KHASKAWLIA
Post office : KHASKAWLIA
Union : KHAS KAULIA
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJENAYETRPUR ISLAMIA FAZIL SENIOR MADRASHA
Village/Road : ENAYETPUR
Post office : ENAYETPUR
Union : SADIA CHANDPUR
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJKHAS DHALY R.R.K. DAKHI MADRASA
Village/Road : KHAS DHALY
Post office : KHASDALAI
Union : GHARJAN
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJCHAR JAJURIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHAR JAJURIA
Post office : KHAS KAWLIA
Union : GHARJAN
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJMURAD PUR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : MURAD PUR
Post office : KHASKAWLIA
Union : GHARJAN
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJAGSHEMULIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : AGSHEMULIA
Post office : DATTAKANDI
Union : OMARPUR
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJCHAR SALIMABAD MUSLIMIA DAKHIL MADRASAH
Village/Road : CHAR SALIMADAD
Post office : MIRKUTIA
Union : BAGUTIA
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJBOINNA DARUS SUNNA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BOINNA
Post office : CHOWHALI COLLEGE
Union : SADIA CHANDPUR
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJCHAR KODALIA DARUL ULUM GIRLS MADRASAH
Village/Road : CHAR KODALIA
Post office : CHOUHALI COLLAGE
Union : KHAS PUKURIA
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJKODALIA P.PARA DKHIL MADRASHA
Village/Road : KODALIA
Post office : CHOWHOLI COLLEGE
Union : KHAS PUKURIA
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJKHASH PUKURIA BOHUMUKHI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KHAS PUKURIA
Post office : CHAUHALI
Union : KHAS PUKURIA
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJPOYLA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : POYLA MOLLAPARA
Post office : GUSHURIA
Union : BAGUTIA
Thana : CHAUHALI
District : SIRAJGANJSHAH KAMAL DAKHIL MADRASHA
Village/Road : NANDINA KAMALIA
Post office : NANDINA KAMALIA
Union : BHADRAGHAT
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJMENNAT ALI WASIMONNESA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : TEGHARI
Post office : PAIKSHA
Union : JHAWAIL
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJKARNASHUTI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KARNASUTI
Post office : BAIDYA JAMTAIL
Union : JAMTAIL
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJMUGBELAI DAKHIL MADRASA
Village/Road : MUGBELAI
Post office : MUGBELAI
Union : BHADRAGHAT
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJBALUKOL ISLAMIA DAKHIL MADRASA
Village/Road : BALUKOL
Post office : SHAHIDNAGAR
Union : JHAWAIL
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJSONAMUKHI FAZIL MADRASHA
Village/Road : ROHABARI
Post office : SONAMUKHI
Union : SONAMUKHI
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJMATHAIL CHAPOR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : MATHAIL CHAPOR
Post office : MATHAIL CHAPAR
Union : CHALITADANGA
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJNATUAR PARA S.B. DAKHIL MADRASHA
Village/Road : NATUAR PARA
Post office : NATUARPARA
Union : NATUAR PARA
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJISLA NAGAR D.S. FAZIL MADRASAHA
Village/Road : PAIKSA
Post office : PAIKSA
Union : JHAWAIL
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJCHAR BORDHUL DAKHIL MADRASAH
Village/Road : CHAR BORDHUL
Post office : BARA DHUL HAT
Union : JHAWAIL
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJIMAM ABU HANIFA (RA) PANCHAGRAM DAKHIL
MADRASA
Village/Road : SHAHBAZPUR
Post office : ROSULPUR
Union : ROY DAULATPUR
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJCHARTENGRAIL ADARSHA DAKHIL MADRASA
Village/Road : CHARTENGRAIL
Post office : BAIDDYA JAMTOIL
Union : JAMTAIL
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJMODHYA BHADRAGHAT ISLAMIA DAKHIL
MADRASA
Village/Road : MODHYA BHADRAGHAT
Post office : MUGBELAI
Union : BHADRAGHAT
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJKAMARKHAND FAZIL MADRASHA
Village/Road : KAMARKHAND
Post office : BAIDYA JAMTAIL
Union : JAMTAIL
Thana : KAMARKHANDA
District : SIRAJGANJMAIZBARI DAKHIL MADRASAH
Village/Road : MAIZBARI
Post office : MAIZ BARI
Union : MAIJBARI
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJBANGLA BAZAR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KALIKAPUR
Post office : SUBHAGACHHA
Union : SUBHAGACHHA
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJMEGHAI M.M.B.P. DAKHIL ,MADRASHA
Village/Road : MEGHAI
Post office : MEGHAI
Union : KAZIPUR
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJCHARSINGRA BARI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHARSINGRA BARI
Post office : PURBA BETGARI
Union : GANDAIL
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJKHAS RAJ BARI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KHAS RAJ BARI
Post office : KHASRAJBARI
Union : KHAS RAJBARI
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJDR. HASNAHENA DAKHIL MADRASAH
Village/Road : CHALITADANGA
Post office : CHALITADANGA
Union : CHALITADANGA
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJHAT PANGASHI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : HAT PANGASHI
Post office : HAT PANGASHIA
Union : PANGASHI
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJDUMRAI ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : DUMRAI
Post office : RUDRAPUR
Union : CHANDAIKONA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJRATAN KANDI ISLAMIA MADRASAHA
Village/Road : RATANKANDI
Post office : RASHIDABAD
Union : NALKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJSARAI LOXMEKOLA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : LAKSHMI BISHNUPRASAD
Post office : RUDRAPUR
Union : CHANDAIKONA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJTELIZANA ALIM MADRASHA
Village/Road : TELIJANA
Post office : RAIGANJ
Union : DHANGARA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJGARABER ISLAMIA DAKHIL MADRASAH
Village/Road : GARABER
Post office : SHIMUL DAIR
Union : CHALITADANGA
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJPASCHIM BETGARI DAKHIL MADRASAH
Village/Road : PASCHIM BETGARI
Post office : KACHIHARA
Union : GANDAIL
Thana : KAZIPUR
District : SIRAJGANJSALANGA FAZIL MADRASA
Village/Road : MADHYAPARA BHARMOHINI
Post office : SALANGA
Union : GHURKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJSHAJALAL DAKHIL MADRASA
Village/Road : JOGONNAT PUR
Post office : JAGONATHPUR
Union : GHURKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJAMSHARA ISLAMIA D.U.FAZIL MADRASHA
Village/Road : AMSARA
Post office : AMSHARA
Union : DHUBIL
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJROYHATI SUNNATIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : ROYHATI
Post office : GHURGA
Union : GHURKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJM.R. DAKHIL MADRASHA
Village/Road : MOJAFARPUE
Post office : DAOBOK
Union : CHANDAIKONA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJMURADPUR ISLAMIA FAZIL MADRASAH
Village/Road : MURADPUR
Post office : SAHEBGANJ
Union : NALKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJMALTINAGAR HAZ SHAH JAMANL DAKIL
MADRASHA
Village/Road : MALTINAGAR
Post office : DHOBIL
Union : DHUBIL
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJNALKA HEMMADIA DAKHIL MADRASA
Village/Road : NALKA SENGATI
Post office : NALKA
Union : NALKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJBOALIAR CHAR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BOALIAR CHAR
Post office : BOALIAR CHAR
Union : NALKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJBASU DEBKOL SREE RAMER PARA ISLAMIA DAKHIL
MADRASH
Village/Road : BASU DEBKOL
Post office : JAGONNATHPUR
Union : GHURKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJDHANGHARA FAZIL MADRASHA
Village/Road : DHANGHARA
Post office : DHANGHARA
Union : DHANGARA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJFARIDPUR ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : FARIDPUR
Post office : SAHEBGANJ
Union : NALKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJNIMGACHI PULLA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : NIMGACHI PULLA
Post office : NIMGACHI
Union : SONAKHARA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJBASHURIA ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BASHURIA
Post office : ATGHARIA
Union : BRAHMAGACHHA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJJHAUL DARUL ULUM DAKHIL MADRASHA
Village/Road : JHAUL
Post office : DUBIL
Union : DHUBIL
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJDHANGHORA MOHILA DAKHIL MADRASA
Village/Road : DHANGHORA
Post office : DHANGHARA
Union : WARD NO-
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJKUTERGANTI DAKHIL MADRASA
Village/Road : KUTERGANTI
Post office : BHATHARIA
Union : BRAHMAGACHHA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJSAROIL DAKHIL MADRASHA
Village/Road : SAROIL
Post office : BHABANIPUR
Union : DHAMAINAGAR
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJCHANDAIKONA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHANDAIKONA
Post office : CSHANDAIKONA
Union : CHANDAIKONA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJHASHIL DAKHIL MADRASA
Village/Road : HASHIL HOSSAIN
Post office : DHANGARA
Union : BRAHMAGACHHA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJSALANGA MOHILA MADRASHA
Village/Road : BASUDEBKOL
Post office : SONGLA
Union : GHURKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJB M ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BASHURIA
Post office : BRAMAGACHA
Union : BRAHMAGACHHA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJKAYRA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KAYRA
Post office : BRAHMAGACHHA
Union : BRAHMAGACHHA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJPURBA ATGHORIA DAKHIL MADRASA
Village/Road : ATGHORIA
Post office : ATGHARIA
Union : DHANGARA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJE.D.N. MOHILA DAKHIL MADRASA
Village/Road : ERANDAHA
Post office : NALKA
Union : NALKA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJDHAMAINAGAR ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : DHAMAINAGAR
Post office : SHALIAGARI
Union : DHAMAINAGAR
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJMIRER DEULMURA R M MOHILA DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : MIRER DEULMURA
Post office : PANGASHI
Union : PANGASHI
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJGOPALPUR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : GOPALPUR
Post office : NIMGACHI
Union : SONAKHARA
Thana : ROYGANJ
District : SIRAJGANJRATAN KANDI AL-HAMID DAKHIL MADRASHA
Village/Road : RATANKANDI
Post office : RATANKANDI
Union : HABIBULLANAGAR
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJKARSHALIKA RAHMANIA ALIM MADRASHA
Village/Road : KARSHLIKA
Post office : KARSHALIKA
Union : RUPABATI
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJNANDALALPUR WARESIA ALIM MADRASHA
Village/Road : NANDALALPUR
Post office : NANDALALPUR
Union : PORJANA
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJKAIZURI MOHIUL ISLAM FAZIL MADRASHA
Village/Road : KAIZURI
Post office : KAIZURI HAT
Union : KAIJURI
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJMOSHIPUR SHORISHAKOL FAZIL MADRASHA
Village/Road : MOSHIPUR
Post office : MOSHIPUR
Union : GARADAHA
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJCHAR BET KANDI BAHUMUKHI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHAR BET KANDI
Post office : SREEFALTOLA
Union : BELTAIL
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJBAGHABARI FAZIL MADRASHA
Village/Road : BAGHABARI
Post office : BAGHABARI
Union : RUPABATI
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJSAHRUPPUR KASHINATHPUR A.MAZID DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : KASHINATHPUR
Post office : KAYEMPUR
Union : KAYEMPUR
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJNARINA UNION DHAKHIL MADRASHA
Village/Road : NARINA
Post office : NARNIA
Union : NARNIA
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJHAZRA MAKHDUM SHAH DAULA FARUL FAZIL
MADRASH
Village/Road : DARGAHPARA
Post office : SHAHZADPUR
Union : WARD NO-
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJPOTAZIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : POTAZIA
Post office : POTAZIA
Union : POTAJIA
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJJOGTALA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : JOGTALA
Post office : JAMIRTHA
Union : KAIJURI
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJKADAI BADLA ABDUL HAMID DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KADAI BADLA
Post office : SREEFALTOLA
Union : BELTAIL
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJCHAR BELTOIL DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHAR BELTOIL
Post office : BELTOL
Union : JALALPUR
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJSONATALA FOYEZIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : SONATALA
Post office : GHATABARI
Union : KHUKNI
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJBROJOBALA GAWHOR ALI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BROJOBALA
Post office : TALGACHI
Union : KAYEMPUR
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJHOLDIGHAR HAJI AMIR HOSSAIN DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : HOLDIGHAR
Post office : GARADAHA
Union : KAYEMPUR
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJKAYEMPUR ROMENA ROUF MOHILA DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : KAYEMPUR
Post office : KAYEMPUR
Union : KAYEMPUR
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJPARKOLA ISLAMIA MOHILA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : PARKOLA
Post office : SHAHAZADPUR
Union : WARD NO-
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJBANTIAR ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BANTIAR
Post office : SONATANI
Union : SONATANI
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJGHORSHAL ZOBAYDA BOKOTULLAH DAKHIL
MADRASA
Village/Road : GHORSHAL
Post office : BELTOIL
Union : BELTAIL
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJISLAMPUR DAYA DARUS SALAM DAKHIL MADRASA
Village/Road : ISLAMPUR DAYA
Post office : ISLAMPUR
Union : HABIBULLANAGAR
Thana : SHAHJADPUR
District : SIRAJGANJHAJE AHMED ALIAH MADRASHA
Village/Road : DATTABARI
Post office : SIRAJGANJ
Union : WARD NO-
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJCHAR SONGASAH ISLAMIA FAZIL DEGREE
MADRASHA
Village/Road : CHAR SONGASAH
Post office : CHAR CHHANGACHHA
Union : CHHANGACHHA
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJMOTIARPUR ISLAMIA SENIOR MADRASAH
Village/Road : PANCH THAKURI
Post office : BHATPIARI
Union : CHHANGACHHA
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJALOKDIA IS SENIOR ALIM MODEL MADRASHA
Village/Road : ALOKDIA
Post office : BAHULI
Union : BAHULI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJPORABARI DAKHIL MADRASHA
Village/Road :
Post office : PORABARI
Union : SAIDABAD
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJJAGAT GANTI ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KAYAL GANTI
Post office : KAYAL GANTI
Union : SHIALKUL
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJCHILGACHA KURALIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KURANIA
Post office : KURANIA
Union : RATANKANDI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJCHANDIDAS GATI ABBASIA DAKHIL MADRASSA
Village/Road : SHIALKOL
Post office : SHIALKOL
Union : SHIALKUL
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJKHATUNE ZANNAT MOHILA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : SIRAJGANJ
Post office : SIRAJGANJ
Union : KALIA HARIPUR
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJSHABBISHA YOUSUF ALI DAKHIL MOHILA
MADRASHA
Village/Road : SHABBISHA
Post office : BAHULI
Union : BAHULI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJSHYAMPUR KAZI ISKAIL DAKHIL MADRASHA
Village/Road : SHYAMPUR
Post office : SHIALKOL
Union : SHIALKUL
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJMOAZZEM HOSSAIN MIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KALIDAS GATI
Post office : KALIDAS GATI
Union : BAHULI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJJAMUNA SETU DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BAN BARIA
Post office : BAN BARIA
Union : KALIA HARIPUR
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJSHALUAVITA ALIM MADRASHA
Village/Road : SHALUAVITA
Post office : SAHAN GACHHA
Union : KHOKSABARI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJAL AMIN RAHMANIA B. R. ADARSHA MOHILA
DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BARA HAMKURIA
Post office : SIALKUL
Union : SHIALKUL
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJBAGDUMUR ISLAMIA ALIM MADRASHA
Village/Road : BAGDUMUR
Post office : KALIDAS GATI
Union : BAHULI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJUTTOR SHAROTIA ISLAMIA ALIM MADRASHA
Village/Road : UTTOR SHAROTIA
Post office : SHIAL KOL
Union : SHIALKUL
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJHORINAHATA MOHILA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BAHULI
Post office : BAHULI
Union : BAHULI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJSAYDABAD GASABARI SAROTIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : SARATIA
Post office : SARATIA
Union : SAIDABAD
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJAZIZIA HAFIZIA DAKHIL MADRASA
Village/Road : BRAMMAN BOYRA
Post office : HAT BOYRA
Union : KHOKSABARI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJSHAMPUR ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BHEWAMARA
Post office : BHEWAMARA
Union : RATANKANDI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJGHORACHARA ISLAMIA DAKHIL MADRASA
Village/Road : GHORACHARA
Post office : FULKOCHA
Union : BAGHBATI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJRAZIBPUR DAKHIL MADRASA
Village/Road : RAZIBPUR
Post office : ISHAMOTI RAJIBPUR
Union : BAGHBATI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJTELKUPI DARUS SUNNAT DAKHIL MADRASHA
Village/Road : TELKUPI
Post office : SIRAJGANJ
Union : KHOKSABARI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJDHALBATI BAGBATI DAKHIL MADRASA
Village/Road : DHALDOB
Post office : BAGBATI
Union : BAGHBATI
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJFULBARI DARUL JANNAT DAKHIL MADRASA
Village/Road : NATUN FULBARI
Post office : SERAJGANJ
Union : SHIALKUL
Thana : SIRAJGANJ SADAR
District : SIRAJGANJNAOGAON SHORIFAI FAZIL MADRASHA
Village/Road : NAOGAON
Post office : SHARIFABAD
Union : NAOGAON
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJSARAP PUR DAKHIL MADRASAH
Village/Road : SARAP PUR
Post office : BOALIA
Union : MADHAINAGAR
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJDOBILA ISLAMIA ALIM MADRASHA
Village/Road : DEBIPUR
Post office : DOBILA
Union : NAOGAON
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJROKONPUR ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KUNDASHAN
Post office : KUNDASHAN
Union : TALAM
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJAMBARIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : DOBILA
Post office : DOBILA
Union : MAGURA BINOD
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJARONGAL DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BARA MAJHDAKSHIN
Post office : BARA MAJHDAKSHIN
Union : DESHIGRAM
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJTARASH ALIM MADRASHA
Village/Road : TARASH
Post office : TARASH
Union : TARASH
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJGONTA ALIM MADRASHA
Village/Road : GONTA
Post office : GULTA BAZAR
Union : TALAM
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJBALDI PARA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BALDIPARA
Post office : BARA MAJH DAKSHINA
Union : DESHIGRAM
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJVAYAT HAZRAT SHAH KUDRAT KAMAL DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : VAYAT
Post office : BHAIAT
Union : NAOGAON
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJPENGUARY BODDONATHPUR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BINSARA
Post office : BINSARA
Union : BARUHAS
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJCHARKUSHA BARI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : DHAMAICH HAT
Post office : DHAMAICH HAT
Union : SAGUNA
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJHAMKURIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : DOBILA
Post office : DOBILA
Union : MAGURA BINOD
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJNADOSOYED PUR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : NADOSOYEDPUR
Post office : NADOSOYEDPUR
Union : MAGURA BINOD
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJJHURJHURI LXMIPUR GIRLS DAKHIL MADRASHA
Village/Road : JHURJHURI
Post office : AMASHRA
Union : MADHAINAGAR
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJULIPUR PACHAN DAKHIL MADRASHA
Village/Road : TARASH
Post office : TARASH
Union : TARASH
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJTALOM PADDA PARA ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : GULTABAZAR
Post office : GULTABAZAR
Union : TALAM
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJKHARKHARIA BINODPUR KUSHUMBI DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : BINSARA
Post office : BINSARA
Union : BARUHAS
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJBHATRA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : PROTAP BAZAR
Post office : PROTAP BAZAR
Union : NAOGAON
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJTARASH MOHILA DAKHIL MADRASAH
Village/Road : TARASH
Post office : TARASH
Union : MADHAINAGAR
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJCHAK JOYKRISHMAPUR S.N.DAKHIL MADRASHA
Village/Road : AZIZABAD
Post office : AZIZABAD
Union : TARASH
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJKAWRAIL DAKHIL MADRASHA
Village/Road : TARASH
Post office : TARASH
Union : TARASH
Thana : TARASH
District : SIRAJGANJKONAGATI K.C. DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KONAGATI
Post office : GOYHATA
Union : PURNIMAGANTI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJDECEREERCHAR SENIOR FAZIL MADRASHA
Village/Road : DECEREERCHAR
Post office : DECREERCHAR
Union : SALAP
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJULLAPARA KAMIL MADRASHA
Village/Road : VOTIROCOWER
Post office : ULLAPARA
Union : WARD NO-
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJGAZAIL SHARAFATIA ALIM MADRASAH
Village/Road : GAZAIL
Post office : KHORDO GAJAIL
Union : UDHUNIA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJCHAKSHA ISLAMIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BORDHONGASA
Post office : LAHIRI MOHONPUR
Union : BARA PANGASHI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJRAUTAN DAKHIL MADRASHA
Village/Road : RAUTAN
Post office : CHINADHUKURIA
Union : DURGANAGAR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBARAPANGASHI K N J AJID MADRASHA
Village/Road : BARAPANGASHI
Post office : BARA PANGASHI
Union : BARA PANGASHI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJKAYRA FAZIL MADRASHA
Village/Road : KHAMAR PARA
Post office : KAYARA BAZAR
Union : PURNIMAGANTI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJTETULIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : TETULIA
Post office : TENTOLIA
Union : BARAHAR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJCHANDROGANTI ALIM SENIOR MADRASHA
Village/Road : CHANDRAGANTI
Post office : GOYAHATTA
Union : BARA PANGASHI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJMONOHARA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BARA MANOHARA
Post office : BALSHABARI
Union : DURGANAGAR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJPUKURPAR S& B FAZIL MADRASHA
Village/Road : PUKURPAR
Post office : PURNIMAGATHI
Union : PURNIMAGANTI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJMANGURU PUNCHPEER FAZIL MADRASHA
Village/Road : ANGURU
Post office : NAIMURI
Union : SALANGA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJGHONA GAILJANI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : GHONA
Post office : KUCHIYAMARA
Union : BANGALA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJGAYHATTA BARO AWLIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : FARIDPUR
Post office : GAYAHATTA
Union : PURNIMAGANTI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJKALIKAPUR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KALIKAPUR
Post office : SHOLIBAZAR
Union : RAMKRISHNAPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJMORDAH GARABARI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : MORDAH
Post office : MORDAH
Union : BANGALA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBARAHAR HAZI ABBAS ALI ALIM MADRASHA
Village/Road : BARHAR
Post office : BARAHAR
Union : BARAHAR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJHAZI HAZRAT ALI CHOWBILA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHOWBILA
Post office : CHOWBILA BAZAR
Union : SALANGA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJUMDANGA DARUL ULUM DAKHAL MADRASHA
Village/Road : UMDANGA
Post office : UMDANGA
Union : HATIKUMRUL
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBALAI SHIMLA D.S.DAKHIL MADRASAH
Village/Road : BALAI SHIMILA
Post office : ALIH
Union : RAMKRISHNAPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJGONAIGATI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : GONAIGATI
Post office : ELONGJANI
Union : MOHANPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBOALIA BAZAR BY-LATERAL ALIM MADRASHA
Village/Road : BOALIA
Post office : BOALIA BAZAR
Union : BARAHAR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJISLAMPUR (MAJHIPARA) DHARAIL DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : MAJHIPARA
Post office : DHORAIL
Union : BANGALA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJSARATOLI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : SARATOLI
Post office : SARATOIL HIGH SCHOOL
Union : BARAHAR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJGOLOKPUR SIDDIKIA DEMUKHI FAZIL MADRASHA
Village/Road : GOLOKPUR
Post office : HATIKUMRUL
Union : HATIKUMRUL
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJPOSCHIM BAMON GRAM DAKHIL MADRASHA
Village/Road : POSCHIM BAMON GRAM
Post office : PURBA RANGIRAT
Union : MOHANPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJSUZA SIDDIKIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : SUZA
Post office : KALIAKOIR
Union : MOHANPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBARA KOALIBER DAKHIL MADRASHA
Village/Road :
Post office : HAWRA BAZAR
Union : BARA PANGASHI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJRAMNAGAR ESHARUL ULUM DAKHIL MADRASAH
Village/Road : RAMNAGAR
Post office : KHAN SONTOLA
Union : SALAP
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJKHORDO GOJAIL DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KHORDO GAJAIL
Post office : KHORDO GAIL
Union : UDHUNIA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJUDHUNIA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : UDHUNIA
Post office : UDHUNIA
Union : WARD NO-
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBOGRA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BOGRA
Post office : BAGMARA
Union : UDHUNIA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJAGDIGHAL GRAM FAZIL MADRASHA
Village/Road : AGDIGHAL GRAM
Post office : UDHUNIA
Union : UDHUNIA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBHENGRY DAKHIL MADRASA
Village/Road : BHENGRY
Post office : PURNIMAGATHI
Union : PURNIMAGANTI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJALHAJ AHMAD ALI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : DABIRGONJ
Post office : DABIRGONJ
Union : RAMKRISHNAPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJDAKHIN PARA BHARMOHINI GIRLS DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : DAKHIN PARA BHARMOHINI
Post office : CHAR VERA
Union : SALANGA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJMAULANA ABDUR RASHID TAKABAGISH BIGGAN
DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHARIA
Post office : HATIKUMRUL
Union : HATIKUMRUL
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBANNYAKANDI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BANNYAKANDI
Post office : BANIAKANDI
Union : PANCHA KRUSHI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJPROTAP DHAKHIL MADRASHA
Village/Road : PROTAP
Post office : PROTAP
Union : BANGALA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJPUKUR PAR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : PUKUR PAR
Post office : DABIRGONJ
Union : RAMKRISHNAPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBHADALIAKANDI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BHADALIAKANDI
Post office : LAHIRI MOHAN PUR
Union : DURGANAGAR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJDOHOKULA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : DOHOKULA
Post office : LAHIRI MOHONPUR
Union : MOHANPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJHAJI ABED ALI MEMORIAL MOHILA DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : SHIMLA
Post office : MORDAH
Union : BANGALA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJKALIAKAIR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : KALIAKAIR
Post office : KALIAKAIR
Union : MOHANPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJPOSCHIM MOHESHPUR DAKHIL MADRASAH
Village/Road : PASCHIM MAHESHPUR
Post office : PROTAPHAT
Union : UDHUNIA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJELONGJANI DAKHIL MADRASHA
Village/Road : ELONGJANI
Post office : ELONGJANI
Union : MOHANPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJNADA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : NADA
Post office : CHINADUKURIA
Union : MOHANPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJBINAYEK PUR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : BINAYEK PUR
Post office : BINAYEKPUR
Union : BANGALA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJRAJMAN MOHILA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : RAJMAN DOHAPARA
Post office : RAJMAN
Union : DURGANAGAR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJUNUKHA PIR SHAJAMAL MOHILA DAKHIL
MADRASHA
Village/Road : UNUKHA
Post office : DABIRGONJ
Union : RAMKRISHNAPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJULLAPARA MOHILA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : ULLAPARA
Post office : ULLAPARA
Union : ULLAH PARA
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJCHARIMURI BALIKA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHARIMURI
Post office : GOYHATTA
Union : PURNIMAGANTI
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJCHAR MOHAN PUR DAKHIL MADRASHA
Village/Road : CHAR MOHAN PUR
Post office : LAHIRI MOHONPUR
Union : MOHANPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJ
DAKHIN PUSTIGACHA BANANI DAKHIL MADRAHA
Village/Road : DAKHIN PUSTIGACHA
Post office : SHOLI BAZAR
Union : RAMKRISHNAPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJPAT DHARY MOHILA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : PAT DHARY
Post office : BOLIABAZAR
Union : HATIKUMRUL
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJSATBILA DAKHIL MADRASHA
Village/Road : SATBILA
Post office : CHINADHUKURIA
Union : MOHANPUR
Thana : ULLAH PARA
District : SIRAJGANJ
 
All the information on this website is open for educational and information purpose only and is not intended to represent professional, legal, investment, or other advice. Information is provided without any guarantee and is to be used at the risk of the reader. If any material or content is proved illegal or copyrighted. Let me know at hello@bd24x7.com . I will immediately delete the content.